+30 2310 86 55 52 info@airportrentacar.gr

Όροι και Προϋποθέσεις ενοικίασης στην Ελλάδα

 • Περίοδος ενοικίασης

Η ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης είναι 24 ώρες, με επιτρεπτό όριο καθυστέρησης τη 1 ώρα. Πρόσθετες καθυστερήσεις χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.

 • Ηλικία οδηγού και δίπλωμα οδήγησης

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 23 έτη και το μέγιστο 70 έτη.

Το δίπλωμα οδήγησης, η πιστωτική κάρτα και το διαβατήριο ή η ταυτότητα θα ζητηθούν από τον οδηγό, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναγράφουν το όνομα του οδηγού.

 • Άδεια Οδήγησης

Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδεια Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου.

 • Επιπλέον Οδηγός

Η χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς είναι 3€ ημερησίως, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, ανά οδηγό.

 • Παραλαβή και επιστροφή οχήματος

-Παραδόσεις και επιστροφές οχημάτων στα γραφεία της Airport Rent a Car,  στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, στο σιδηροδρομικό σταθμό, λιμάνι καθώς και σε όλα τα ξενοδοχεία εντός πόλης, γίνονται χωρίς χρέωση.

-Παραδόσεις και επιστροφές οχημάτων σε άλλες τοποθεσίες της Θεσσαλονίκης χρεώνονται πρόσθετο με 20€ πλέον ΦΠΑ.

-Αποστάσεις μεγαλύτερες των 40km από το κατάστημα της Airport Rent a Car χρεώνονται με 0,50€/χλμ. πλέον ΦΠΑ.

-Παραδόσεις εκτός ωραρίου λειτουργίας (από 21:01 έως 07:59) επιβάρυνση με 25€ συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

 • Καλύψεις και Ποσά Ευθύνης

Κάλυψη προς Τρίτους

Τι καλύπτει;

Καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα της Airport Rent a Car (εκτός του οδηγού του αυτοκινήτου της) μέχρι και το ποσό των 1.000,000€ καθώς και υλικές ζημιές τρίτων, μέχρι το ποσό των 1.000,000€.

Τι δεν καλύπτει;

 • Ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου.
 • Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος της Airport Rent a Car
 • Θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος της Airport Rent a Car
 • Ζημιές στο όχημα της Airport Rent a Car

Κόστος

Περιλαμβάνεται στην τιμή.

Μερική Απαλλαγή Ευθυνών Ζημιών (C.D.W.)
Ο οδηγός μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος α) στο ποσό των 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% καταβάλλοντας το ποσό των 5 ευρώ ημερησίως (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) για τις κατηγορίες Α, Β και C. β) στο ποσό των 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% καταβάλλοντας το ποσό των 5  ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)  ημερησίως για τις κατηγορίες D, E, G, MINI VAN, AUTOMATIC, COMBERTIBLE, γ) στο ποσό των 1500 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% καταβάλλοντας το ποσό των 18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)  ημερησίως για τις κατηγορίες CONBERTIBLE MERCEDES BENZ.

Ολική Απαλλαγή Ευθυνών Ζημιών (F.D.W.)
Ο οδηγός μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του για νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος από τα παραπάνω ποσά των 600, 1000 και 1500 ευρώ πλέον ΦΠΑ24%, καταβάλλοντας επιπρόσθετα το ποσό των 10 ευρώ ημερησίως (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) για τις κατηγορίες Α, Β και C, καταβάλλοντας το ποσό των 15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)  ημερησίως για τις κατηγορίες D, E, G, AUTOMATIC, COMBERTIBLE, καταβάλλοντας το ποσό των 20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)  ημερησίως για την κατηγορίες CONBERTIBLE MERCEDES BENZ.

Ασφάλεια Κλοπής (T.P)
Ο οδηγός μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του για την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως επιπρόσθετα το ποσό των  5 ευρώ ημερησίως (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) για τις κατηγορίες Α, Β και C, καταβάλλοντας το ποσό των 8 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)  ημερησίως για τις κατηγορίες D, E, G, AUTOMATIC, COMBERTIBLE, καταβάλλοντας το ποσό των 14 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)  ημερησίως για την κατηγορίες CONBERTIBLE MERCEDES BENZ.

Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει:

 • κατά τη μεταφορά του οχήματος με πλοίο
 • αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών
 • για ζημιές που προκλήθηκαν από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
 • για ζημιές στο κάτω μέρος, ζάντες, τάσια, ελαστικά, καθρέπτες, κεραία, κρύσταλλα και εσωτερικό
 • για απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο όχημα
 • για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο
 • για απώλεια ή καταστροφή κλειδιού του οχήματος
 • για απώλεια ή καταστροφή συσκευών GPS, παιδικών καθισμάτων, αλυσίδων χιονιού ή άλλου πρόσθετου εξοπλισμού

Το κόστος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καταβάλλονται ακόμη και εάν ο ενοικιαστής καλύπτεται ασφαλιστικά από την πιστωτική του κάρτα ή κάποια τρίτη υπηρεσία ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει στην Airport Rent a Car ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου, το οποίο στη συνέχεια θα διεκδικήσει ο ίδιος από την πιστωτική κάρτα του ή τον άλλον φορέα ασφάλισης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Κ70 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

 • Εγγύηση

Για την ενοικίαση ενός οχήματος είναι απαραίτητα μία πιστωτική κάρτα (Visa, Master Card, American Express), ακόμη και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά. Η Airport Rent a Car θα δεσμεύσει το ποσό ευθύνης έως τη λήξη της ενοικίασης.

 • Πρόσθετες παροχές

Κατόπιν ζήτησης διατίθενται παιδικά καθίσματα Baby seat δωρεάν το ένα τεμάχιο πέραν αυτού η χρέωση είναι 5 ευρώ πλέον ΦΠΑ ημερησίως, ΜAXI COSI, BABY BOOSTER, αλυσίδες χιονιού και συστήματα  πλοήγησης (GPS)  με χρέωση ανά ημέρα 5 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  Πρέπει να αναφέρονται στην κράτηση. Ως αναφορά το σύστημα πλοήγησης διατίθεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

 • Πολιτική καυσίμου

Το καύσιμο υπολογίζεται σε όγδοα. Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν χρεώσεις 12€ συν το κόστος του καυσίμου που λείπει. Δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται χρήματα για επιπλέον καύσιμο στο ρεζερβουάρ.

 • Μεταφορά με πλοίο

Δηλώνεται κατά την παραλαβή του οχήματος. Απαιτείται γραπτή άδεια της Airport Rent a Car με πρόσθετο κόστος 20€ ανά διαδρομή.

 • Περιορισμοί

Απαγορεύεται η οδήγηση εκτός ελληνικών συνόρων, η οδήγηση σε χωματόδρομους, η μεταφορά βαριών αντικειμένων και γενικότερα η κακή χρήση. Ισχύουν χρεώσεις έως και 98€ για ειδικό καθαρισμό σε οχήματα που θα επιστραφούν με υπερβολικά βρώμικο εσωτερικό (π.χ. λεκέδες από φαγητό, καφέ κ.λ.π.) υποδηλώνοντας κακή χρήση.

 • Διαχειριστικά έξοδα

Στην περίπτωση ατυχήματος υπάρχει μη επιστρεφόμενη χρέωση 62,00€

 • Τροχαίες παρεμβάσεις

Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει πλήρης ευθύνη για τυχόν τροχαίες παραβάσεις και υποχρεούται να εξοφλήσει τις όποιες οφειλές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρεωθεί το ποσό της παράβασης συν το αναφερόμενο ποσό ως “Διαχειριστικά έξοδα”.

 • Τρόποι πληρωμής

Το μίσθωμα μπορεί να πληρωθεί με πιστωτική, χρεωστική η προπληρωμένη κάρτα (Visa, Master Card, American Express), με μετρητά και με τραπεζική κατάθεση τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη της ενοικίασης. Για την ολοκλήρωση μιας κράτησης απαιτείται προκαταβολή, ίση με το 15% της συνολικής τιμής ενοικίασης κατά τους μήνες της υψηλής περιόδου (HIGH SEASON).

Ανεξάρτητου τρόπου πληρωμής μία πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Master Card, American Express) είναι απαραίτητη για λόγους εγγύησης. Η Airport Rent a Car θα δεσμεύσει το ποσό ευθύνης για ζημία έως τη λήξη της ενοικίασης.

Για το παρόν συμβόλαιο – παραστατικό θα εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την επιστροφή του αυτοκινήτου

 • Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μέχρι και 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό προκαταβολής. Για ακυρώσεις εντός του διαστήματος των 15 ημερών πριν την αναχώρηση δεν επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.

 • Σύμβαση

Με την παραλαβή του οχήματος από την Airport Rent a Car υπογράφεται αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης που περιέχει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.